Strand kommune

 

sentralt saksarkiv

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR STRAND KOMMUNE

Formålet med arkivplanen til Strand kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Strand kommune. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal bidra til at Strand kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."
 

Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste.

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).
 

Som rådmann i Strand kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.
 

Strand kommune 01.10.2012

Jon Ola Syrstad

rådmann