Rutiner

Formålet med arkivrutiner er å oppnå en mest mulig sikker og styrt arkivdanning. Dette gjøres ved å utarbeide rasjonelle rutiner for administrering og arkivering av dokumenter.

Rutiner er et ledelsesansvar, selv om ledelsen ikke selv utarbeider disse. Det er også et ledelsesansvar å få rutinene vedtatt og fulgt opp.

Rutinene må ivareta de krav som stilles til dokumentbehandling og arkivering. Rutinene må evalueres jevnlig for å kvalitetssikre arkivarbeidet.

Laster...