Kirkelig fellesråd

I Arkivlovens §2-2 heter det at "eit offentleg organ skal til kva tid ha ein ajourføtt samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.m. som gjeld for arkivarbeidet.

Laster...