Utskriftsvennlig versjon

Lover/forskrifter/regelverk - kirkevergen

Arkivarbeidet i offentlig sektor reguleres av et omfattende regelverk. Regelverket setter strenge krav til kvalitetssikring og gir rammebetingelser for arkivarbeidet og arkivorganiseringen.

Det er flere lover og bestemmelser som direkte angår arkiv og forvaltningen av arkivmaterialet. Andre kan ha mer indirekte betydning.

Kirke -, utdannings- og forskningsdepartementet har gitt bestemmelser i rundskriv, blant annet:

Rundskriv F-27-97 fra Kirke-, udannings- og forskningsdepartementet 10.03.1997 om arkivordning for Menighetsråd og Kirkelig fellesråd.

Laster...