Arkivplan.no

Strand kommune

 

Strand kommune sin arkivplan er delvis stengt for innsyn på grunn av revidering.

30.01.2020

Laila Fiskå-Skjervik

arkivleder

sentralt saksarkiv

 

Formålet med arkivplanen til Strand kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Strand kommune. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal bidra til at Strand kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

 

Kommunedirektøren har arkivansvaret

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1).

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste.